Nieuwe ouders

Maak kennis met De Fontein!

De Fontein staat voor sprankelend, modern onderwijs! We werken op onze school met de methode ‘De Vreedzame School’, waarbij de klas en de school beschouwd worden als een leefgemeenschap. Kinderen worden bij ons gezien en gehoord. Ze krijgen een stem en leren een democratisch burger te zijn. We geven Engels in alle groepen en werken vanaf groep 4 met tablets.

Schooltijden vijf gelijke dagen: 08.30 - 14.00 uur.

Op onze school is ook Buitenschoolse opvang (BSO en VSO) aanwezig van SKR. Om de hoek bij CBS De Fontein zit Kinderdagverblijf Andrea.

Onze kleutergroepen

Onze groep 1/2 bestaat uit drie groepen. De leerlingen van groep 1/2 zitten bij elkaar in één groep. Deze heterogene samenstelling is een bewuste keuze vanuit de sociaal emotionele ontwikkeling van het jonge kind. Er is veel aandacht voor regelmaat en omgaan met elkaar. Kinderen leren van elkaar, leren rekening houden met elkaar en kunnen elkaar helpen. In de groepen 1/2 worden alle activiteiten aangeboden vanuit thema’s of projecten in samenwerking met de peuterspeelgroep De Peuterbol. We maken daarbij gebruik van de methode ‘Kijk!’. Bij het aanbieden van de activiteiten maken we bovendien gebruik van het planbord. De kinderen leren zo omgaan met plannen en bepalen voor een deel zelf wat ze gaan doen tijdens de speel- en werklessen.

Daarnaast geven we ook OntwikkelingsGericht Onderwijs (OGO). We werken met thema’s. Een thema duurt circa zes tot acht weken.

Wanneer inschrijven?

Het is wenselijk om uw kind vanaf 3 jaar in te schrijven op onze basisschool en het liefst vóór 1 april.

Vroegtijdige aanmelding geeft ons namelijk de mogelijkheid de ontwikkeling van de groei van de school te bekijken en daar tijdig de nodige maatregelen voor te nemen.

Leerlingen vanaf 4 jaar mogen naar school. Leerlingen vanaf 5 jaar zijn volgens de wet leerplichtig.

Tijdens de rondleiding krijgt u een inschrijfformulier waarmee u uw kind kunt inschrijven op De Fontein.

Vanaf 2 jaar kunnen kinderen ook naar de peuterspeelgroep op De Fontein.


Leerlingen van een andere school

Kinderen die van een andere school komen, kunnen ten allen tijde worden aangemeld. Na een intakegesprek wordt er contact opgenomen met de huidige school voor informatie. Op basis van deze informatie wordt uw kind ingeschreven en toegelaten. De kinderen mogen al voor die tijd kennismaken met hun nieuwe klasgenoten door een dag of dagdeel mee te draaien met de groep waarin ze geplaatst worden.