Rots & Water

Na de herfstvakantie is in blokken van ongeveer 8 weken, met verschillende klassen gestart met de Rots en Water lessen. Het Rots en Water Programma richt zich op het vergroten van zowel de weerbaarheid van het kind (Rotskracht), als sociale vaardigheden zoals contact maken en ‘meebewegen’ met de ander (Waterkracht). Belangrijke thema’s bij de lessen zijn zelfvertrouwen, zelfbeheersing en zelfreflectie. Door fysieke oefeningen te doen en vervolgens te reflecteren op die activiteit, wordt een beroep gedaan op het lichaamsbewustzijn en emotionele bewustzijn. Hiermee groeit het zelfbewustzijn. Al deze vaardigheden helpen je om je grenzen te (h)erkennen en deze duidelijk aan te geven.

De kinderen leren op een andere manier naar zichzelf, de ander en situaties te kijken. Rots en Water geeft kinderen handvatten om mentaal sterk te zijn en voor zichzelf en voor anderen op te komen. Maar ook om samen te spelen en te werken. Dit gebeurt op een andere manier dan in de schoolbanken. Namelijk door echt te ervaren en te doen!

De onderwerpen die in een Rots en Watertraining aan bod komen zijn onder andere:
· stevig staan, centreren, gronden en ademhaling,
· het leren lezen van lichaamstaal,
· het herkennen en aangeven van eigen grenzen en die van anderen,
· kiezen voor jezelf en je (desnoods) afsluiten van groepsdruk (de Rotskwaliteit),
· je verplaatsen in de ander, vriendschap en verbondenheid (de Waterkwaliteit),
· zelfvertrouwen,
· zelfreflectie (terugkijken op jouw gedrag en het effect daarvan op anderen),
· zelfbeheersing.

De Rots en Waterlessen scheppen een veilige omgeving waar kinderen met veel plezier en uitdaging kunnen leren over hun lichaamshouding, hun gedrag, hun eigen kwaliteiten en die van anderen.

 

We zitten dit schooljaar (22-23) in een transitie van de Vreedzame School naar Rots & water. We gebruiken dit schooljaar nog beide methodieken.