Nieuwe leerling

Wanneer aanmelden?
Het is wenselijk om uw kind vanaf 3 jaar in te schrijven op onze basisschool en
het liefst vóór 1 april. Vroegtijdige aanmelding geeft ons namelijk de mogelijkheid
de ontwikkeling van de groei van de school te bekijken en daar tijdig de nodige
maatregelen voor te nemen.

Leerlingen vanaf 4 jaar mogen naar school.
Leerlingen vanaf 5 jaar zijn volgens de wet leerplichtig.

Tijdens de rondleiding krijgt u een aanmeldformulier waarmee u uw kind kunt inschrijven
op De Fontein. U kunt het formulier ook hiernaast alvast downloaden en invullen. 

Vanaf 2 jaar kunnen kinderen ook naar de peuterspeelgroep 'De Peuterbol'.
Deze is gevestigd in het schoolgebouw van de Fontein. 

Leerlingen van een andere school
Kinderen die van een andere school komen, kunnen ten allen tijde worden aangemeld. Na een intakegesprek wordt er contact opgenomen met de huidige school voor informatie. Op basis van deze informatie wordt uw kind ingeschreven en toegelaten. De kinderen mogen al voor die tijd kennismaken met hun nieuwe klasgenoten door een dag of dagdeel mee te draaien met de groep waarin ze geplaatst worden.