Overgang PO-VO

Op de Fontein worden leerlingen goed voorbereid en gevolgd om een overgang van primair onderwijs (PO) naar het voortgezet onderwijs (VO) zo soepel mogelijk te laten verlopen.

We werken met cito toetsen, een drempeltoets en als eindcito de IEP om een passend advies voor elke leerling te vormen. Vanaf groep 6 worden de resultaten van de cito toetsen van rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen op een POVO advieskaart ingevuld. De ingevulde gegevens over 3 jaar geven een goede indicatie voor het niveau van een leerling. Naast de toetsresultaten hebben wij veel aandacht voor het gehele kind. Zo nemen wij gegevens als werkhouding, taakaanpak, concentratie, weerbaarheid, gedrag, huiswerkhouding, interesses en talenten mee in de advisering,

  • Vanaf groep 6 worden deze gegevens met ouders en leerlingen besproken.
  • Eind groep 7 kunnen wij een voorlopig advies formuleren. In groep 8 wordt in november de drempeltoets afgenomen die ook inzicht geeft in het niveau van de leerling.
  • In januari vinden de midden 8 cito’s plaats;
  • in februari wordt na overleg tussen de interne begeleider en de leerkrachten het programma van Onderwijstransparant voor de overgang van PO naar VO ingevuld en wordt het VO advies gedeeld met ouders en leerlingen.

In groep 8 bezoeken we verschillende middelbare scholen in de omgeving om sfeer te proeven. Ook leerlingen bezoeken met hun ouders open dagen of avonden om te kijken of de school hen aanspreekt. De VO Gids kan helpen om voldoende informatie te krijgen over scholen in de omgeving, zodat een passende keuze gemaakt kan worden.

Kijk hier www.devogids.nl om te ontdekken welke middelbare scholen in onze buurt te vinden zijn.