Downloads

Op deze pagina kunt u diverse belangrijke documenten downloaden. Hier vindt u aanvullende informatie over zaken die de school betreffen.

Op grond van de Leerplichtwet kan in principe buiten de schoolvakanties geen vakantie worden verleend. Als u toch verlof wilt vragen buiten de reguliere schoolvakanties moet u dit voorleggen aan de directeur van de school. 

De mogelijkheden voor extra verlof met de richtlijnen over de leerplicht kunt u vinden in het aanvraagformulier hieronder. De directeur of de leerplichtambtenaar is degene die toestemming geeft voor het verlenen van verlof.

Schoolplan

Overstap van PO naar VO

Reglementen

Protocollen en toestemmingsformulieren