Onderwijs

Onze kleutergroepen

Onze groep 1/2 bestaat uit drie groepen. De leerlingen van groep 1/2 zitten bij elkaar in één groep. Deze heterogene samenstelling is een bewuste keuze vanuit de sociaal emotionele ontwikkeling van het jonge kind. Er is veel aandacht voor regelmaat en omgaan met elkaar. Kinderen leren van elkaar, leren rekening houden met elkaar en kunnen elkaar helpen. In de groepen 1/2 worden alle activiteiten aangeboden vanuit thema’s of projecten in samenwerking met de peuterspeelgroep De Peuterbol. We maken daarbij gebruik van de methode ‘Kijk!’. Bij het aanbieden van de activiteiten maken we bovendien gebruik van het planbord. De kinderen leren zo omgaan met plannen en bepalen voor een deel zelf wat ze gaan doen tijdens de speel- en werklessen.

Daarnaast geven we ook OntwikkelingsGericht Onderwijs (OGO). We werken met thema’s. Een thema duurt circa zes tot acht weken.

Groep 3

In groep 3 staat het leren lezen en schrijven centraal. We gebruiken hiervoor de methode 'Veilig leren lezen'. We starten in dit jaar met voorbereidend schrijven. Daarbij gaat het vooral om een goede pengreep en het oefenen van schrijfpatronen. Hierna leren we eerst de blokletters.
Met rekenen gebruiken we de methodes 'De Wereld in Getallen en Met Sprongen Vooruit'.