De Fontein heeft een zeer actieve oudercommissie (OC). Deze uit ouders gekozen commissie komt acht keer per jaar bij elkaar. De OC houdt zich bezig met diverse binnen- en buitenschoolse activiteiten zoals: de Startavond, Sinterklaas, de kerstviering, de Paasmaaltijd, Koningsspelen, schoolreis etc. Ook hulp van ouders die niet in de raad zitten, maar die wel een handje willen komen helpen, wordt zeer op prijs gesteld. Voor ouders is het een mooie kans om nauw betrokken te zijn bij de school en om veel leuke activiteiten van het eigen kind mee te maken. Voor de leerkracht en de OC is het een onmisbare steun. We hechten dus op vele manieren waarde aan ouderparticipatie.

Oudergeleding

  • Patricia van Dorp
  • Linda Sonneveld
  • Rachel van Dijk
  • Rebecca Dooremalen
  • Marianne v/d Giesen
  • Petra Brusse
  • Mandy Breve

Personeelsgeleding

  • Elsemieke Stout

Girorekeningnummer ouderbijdrage: 1330.51.439 inzake CBS De Fontein ouderraad te Barendrecht