Het onderwijs op de basisschool is gratis. De school vraagt echter wel om een vrijwillige bijdrage. Deze ouderbijdrage is dus niet verplicht. Met het geld van de ouderbijdragen bekostigen we wel onze extra’s. U moet hierbij denken aan de excursies in het kader van de thema’s, de schoolreis, de cadeautjes rondom sint en kerst, et cetera. De uitgaven uit het ouderfonds worden afgestemd op de inkomsten. Meer geld betekent meer mogelijkheden voor schoolactiviteiten!

Dit schooljaar is de ouderbijdrage vastgesteld op € 40,- per kind. Mocht dit problemen opleveren dan kan contact opgenomen worden met de directeur.