Verlof aanvragen?

Op grond van de Leerplichtwet kan in principe buiten de schoolvakanties geen vakantie worden verleend. Als u toch verlof wilt vragen buiten de reguliere schoolvakanties moet u dit voorleggen aan de directeur van de school. 

De mogelijkheden voor extra verlof met de richtlijnen over de leerplicht kunt u vinden in het aanvraagformulier hieronder. De directeur of de leerplichtambtenaar is degene die toestemming geeft voor het verlenen van verlof.

Aanvraagformulier Verlof 2018