De Fontein ontwikkelt zich steeds verder richting een professioneel integraal kindcentrum. Op onze school bieden wij voorzieningen voor kinderen van 2,5 tot en met 13 jaar, waarbij de peuterspeelzaal en de basisschool samenwerken. We werken hierbij samen met SKR: Stichting Kinderopvang Ridderkerk. De doelstelling is het zorgen voor een doorgaande lijn in de ontwikkeling van het kind. De peuterspeelzaal en de basisschool hebben een gezamenlijke visie op het aanbod van taal, spel en andere ontwikkelingsactiviteiten en sluiten aan op de mogelijkheden en behoeften van elk kind. De natuurlijke verbinding tussen peuterspeelzaal en basisschool wordt zo voor peuters en kleuters vergroot. Als onze renovatie en nieuwbouw af is bieden we alles onder één dak aan, waardoor we u nog beter van dienst kunnen zijn.