Wij werken op school met de methode ‘De Vreedzame School’. De Vreedzame School is een sociaal emotionele methode, waarbij de klas en de school beschouwd worden als een leefgemeenschap. Kinderen worden hierbinnen gezien en gehoord: ze krijgen een stem en leren een democratisch burger te zijn. We leren de kinderen om open te staan voor verschillen, deze te overbruggen en conflicten op een goede manier op te lossen. Een bijdrage leveren aan de leefomgeving en je verantwoordelijkheid nemen, zijn belangrijk binnen deze manier van werken en leren.

Kortom: De Vreedzame School streeft ernaar om kinderen te leren:

Op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan.

Op een democratische manier met elkaar beslissingen nemen.

Op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen,

Constructief conflicten op te lossen.

Verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap.

Open te staan voor verschillen tussen mensen.

Kinderen ervaren op deze wijze dat ze ertoe doen. De lessen vormen de basis om gezond gedrag aan te leren. Daar blijft het echter niet bij. Het is uitgangspunt van waaruit het handelen tussen leerlingen, leerkrachten en ouders verder uitgebreid wordt. Dit geldt voor alle interacties op school, zowel in de klas als op het schoolplein.