De organisatie van de zorg voor leerlingen met speciale behoeften is in handen van de Intern Begeleider. Zij begeleidt de groepsleerkrachten, heeft contact met de ouders van deze kinderen, hulpverleners en voert het beleid uit dat is vastgesteld in het zorgplan van onze school.

Juf Véronique van Helten is bij ons op school de intern begeleider op dinsdag, woensdag en donderdag.