De algehele dagelijkse leiding van de school is in handen van de directeur mw. Caroline Nieuwstraten. Zij vormt samen met de onderbouwcoördinator Elsemieke Stout, en midden- bovenbouwcoördinator Corina Schoonebeek het managementteam (MT). De schoolleiding adviseert het bevoegd gezag over allerlei zaken die de school betreffen.

U kunt met uw vragen en opmerkingen over de school en uw kind bij de bouwcoördinatoren terecht. Voor de zorg kunt u terecht bij Véronique van Helten (Intern Begeleider). Zij zullen u een zo goed mogelijk antwoord geven. Mochten zij dit niet direct kunnen dan wordt uw vraag of opmerking besproken op het management team overleg.