De algehele dagelijkse leiding van de school is in handen van de directeur mw. Caroline Nieuwstraten. Zij vormt samen met de onderbouwcoördinator Elsemieke Stout, en midden- bovenbouwcoördinator Corina Schoonebeek het managementteam (MT). De schoolleiding adviseert het bevoegd gezag over allerlei zaken die de school betreffen.

U kunt met uw vragen en opmerkingen over de school en uw kind bij de bouwcoördinatoren terecht. Voor de zorg kunt u terecht bij Véronique van Helten (Intern Begeleider). Zij zullen u een zo goed mogelijk antwoord geven. Mochten zij dit niet direct kunnen dan wordt uw vraag of opmerking besproken op het management team overleg.

Caroline Nieuwstraten

Directeur

Veronique van Helten

Intern Begeleider

Elsemieke Stout

Onderbouwcoördinator

Corina Schoonebeek

Bovenbouwcoördinator