Het managementteam
De algehele dagelijkse leiding van de school is in handen van de directeur mw. Caroline Nieuwstraten. Zij vormt samen met de onderbouwcoördinator Elsemieke Stout, en midden- bovenbouwcoördinator Susanne Kuijper het managementteam (MT). De schoolleiding adviseert het bevoegd gezag over allerlei zaken die de school betreffen. De organisatie van de zorg voor leerlingen met speciale behoeften is in handen van de Intern Begeleider. Zij begeleidt de groepsleerkrachten, heeft contact met de ouders van deze kinderen, hulpverleners en voert het beleid uit dat is vastgesteld in het zorgplan van onze school. Juf Véronique van Helten is bij ons op school de intern begeleider op dinsdag, woensdag en donderdag en Juf Corina Schoonebeek op dinsdag en woensdag.

Caroline Nieuwstraten

Directeur

Veronique van Helten

Intern Begeleider

Corina Schoonebeek

Intern Begeleider

Elsemieke Stout

Onderbouwcoördinator

Susanne Kuijper

Bovenbouwcoördinator

Leerkrachten
De groepsleerkracht is de eerstverantwoordelijke voor zijn of haar groep. De uitvoering van (extra) hulp aan de hele groep, individuele of groepjes kinderen behoort tot de kerntaken van de groepsleerkracht. De volgende leerkrachten staan voor de groepen op De Fontein:

Juf Yvonne

Juf Jessica

Juf Mirjam

               Groep 1/2a

  • juf Jessica Scholten:
   maandag en dinsdag
  • juf Mirjam van Beekom:
   woensdag, donderdag en vrijdag

Juf Angélique

Juf Dita

                Groep 1/2b

  • juf Angélique van Leenen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
  • juf Dita Westerveld: woensdag

Juf Marianne

Juf Ingrid

               Groep 1/2c

  • juf Marianne Cornelissen: maandag, dinsdag en woensdag
  • juf Ingrid Klein: donderdag en vrijdag

Juf Guusje

Juf Kristel

                Groep 1d

  • juf Guusje Freriks: maandag en dinsdag
  • juf Kristel Jager: woensdag, donderdag en vrijdag

Juf Elsemieke

Juf Rianne

                  Groep 3a

  • juf Elsemieke Stout: maandag, donderdag en vrijdag
  • juf Rianne Bultena: dinsdag en woensdag

Juf Bo

                  Groep 3b

  • juf Bo van Luik: maandag t/m vrijdag

Juf Nienke

                  Groep 4a

  • juf Nienke Wassink: maandag t/m vrijdag

Juf Bianca

Juf Yvonne

                  Groep 4b

  • juf Bianca Geerts: Maandag, dinsdag en woensdag
  • juf Yvonne Cornelissen: donderdag en vrijdag

Juf Annelies

                  Groep 5a

  • juf Annelies Kraaijeveld: maandag t/m vrijdag

Juf Susanne

Juf Yvonne

                 Groep 5b

  • juf Susanne Kuijper: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
  • juf Yvonne Cornelissen: woensdag

Meester Gerben

Juf Marianne

                  Groep 6a

  • meester Gerben Veerman: maandag en dinsdag
  • juf Marianne Botter: woensdag, donderdag en vrijdag

Juf Sandra

Meester Gerben

                  Groep 6b

  • juf Sandra de Koning: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
  • meester Gerben Veerman: Woensdag

Juf Constance

                  Groep 7

  • juf Constance Simons: maandag t/m vrijdag

Juf Corina

Juf Yvette

                  Groep 8a

  • juf Corina Schoonebeek: maandag, donderdag en vrijdag
  • juf Yvette Oosterwaal: dinsdag en woensdag

Meester Robin

Juf Yvette

                  Groep 8b

  • meester Robin Koster: maandag, dinsdag en woensdag
  • juf Yvette Oosterwaal: donderdag en vrijdag


Overige medewerkers

 • Vakleerkracht Gym (groep 3-8): Meester Maurice de Boer: maandag t/m vrijdag
 • Administratief medewerkster: Nicolien Zom
 • Conciërge: René de Lely
 • Facilitair medewerkster: Elly Maaskant
 • ICT – coördinator: juf Kirsten van Buuren
  De ICT- coördinator is verantwoordelijk voor de ICT op de Fontein.
 • Interne coach: juf Bo van Luik
  De interne coach heeft als taak om de pabo studenten die bij ons op school hun stage volgen te begeleiden. Ook is zij verantwoordelijk voor de communicatie tussen de opleiding en de stageschool.
 • Onderwijsassistenten
  De onderwijsassistent ondersteunt de groepsleerkrachten bij hun werkzaamheden. Activiteiten die uitgevoerd worden zijn o.a. het begeleiden van individuele- en/of groepjes leerlingen. Bij ons op school werken:

  • juf Yvette Oosterwaal
  • juf Kristel Jager
  • juf Carina Sintmaartensdijk
  • juf Guusje Freriks