De Fontein heeft een zeer actieve oudercommissie (OC). Deze uit ouders gekozen commissie komt acht keer per jaar bij elkaar. De OC houdt zich bezig met diverse binnen- en buitenschoolse activiteiten zoals: de Startavond, Sinterklaas, de kerstviering, de Paasmaaltijd, Koningsspelen, schoolreis etc. Ook hulp van ouders die niet in de raad zitten, maar die wel een handje willen komen helpen, wordt zeer op prijs gesteld. Voor ouders is het een mooie kans om nauw betrokken te zijn bij de school en om veel leuke activiteiten van het eigen kind mee te maken. Voor de leerkracht en de OC is het een onmisbare steun. We hechten dus op vele manieren waarde aan ouderparticipatie.

Oudergeleding

  • Patricia van Dorp
  • Linda Sonneveld
  • Rachel van Dijk
  • Rebecca Dooremalen
  • Marianne v/d Giesen
  • Petra Brusse
  • Mandy Breve

Personeelsgeleding

  • Elsemieke Stout

Ouderbijdrage
Het onderwijs op de basisschool is gratis. De school vraagt echter wel om een vrijwillige bijdrage. Deze ouderbijdrage is dus niet verplicht. Met het geld van de ouderbijdragen bekostigen we wel onze extra’s. U moet hierbij denken aan de excursies in het kader van de thema’s, de schoolreis, de cadeautjes rondom sint en kerst, et cetera. De uitgaven uit het ouderfonds worden afgestemd op de inkomsten. Meer geld betekent meer mogelijkheden voor schoolactiviteiten!

Dit schooljaar is de ouderbijdrage vastgesteld op € 40,- per kind. Mocht dit problemen opleveren dan kan contact opgenomen worden met de directeur.