De MR
De medezeggenschapsraad is er, om met het bestuur van de school mee te denken en deze te adviseren. Ook heeft de MR instemmingsbevoegdheid ten aanzien van een aantal belangrijke beslissingen op school, bijvoorbeeld bij wijziging van het schoolreglement.

De medezeggenschapsraad bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding, die de ouders en het personeel vertegenwoordigen. De MR wil het beste voor ouders, kinderen en het personeel. De MR denkt actief mee met het bestuur en legt voorstellen en ideeën voor aan de directie.

Voor belangrijke beslissingen moet het bestuur eerst de MR raadplegen. De MR-leden nemen voor 3 jaar zitting in de MR, daarna kan een lid herkozen worden of kan een nieuw lid deze plaats innemen.

U kunt de MR bereiken via ons e-mailadres, natuurlijk kunt u ook een van ons persoonlijk aanspreken! Wilt u een MR-vergadering bijwonen dan kan dat. U kunt zich per email aanmelden (graag een week van te voren). U bent dan bij het algemene gedeelte van de MR-vergadering uitgenodigd.

Oudergeleding

  • De heer E. Dooremalen
  • De heer T. te Lintel Hekkert
  • Mevrouw. T. Langstraat

Personeelsgeleding

  • Mevrouw Y. Cornelissen – Lid
  • Mevrouw. N. Wassink – Lid (vervangend lid van Mevrouw. A. Kraaijeveld)
  • Mevrouw C.V. van Helten – Lid en tevens GMR lid

Actie- en besluitenlijst

actie- en besluitenlijst 2019 – 2020
Jaarverslag medezeggenschapsraad 2019-2020

U kunt ons via e-mail bereiken: fontein_mr@pcpobr.nl