Praten is voor een kind een belangrijk middel om contact te maken. Met spraak en taal leert een kind te zeggen wat het wil, denkt of voelt. Dat is nodig voor een goede emotionele en sociale ontwikkeling. Spraak en taal zijn ook belangrijk voor het leren op school.

Op woensdag werkt Amy Adriaansen van logopediepraktijk ‘De spraakfabriek’ bij ons op school. Aanmelden voor logopedie kan via de website van ‘De Spraakfabriek’ https://www.spraakfabriek.nl/.

Heeft u vragen over logopedie of wilt u weten of uw zoon of dochter hier misschien iets aan kan hebben? Dan mag u ook altijd even contact opnemen met een van de intern begeleiders bij ons op school. Dat zijn Juf Véronique van Helten en Juf Corina Schoonebeek.