Kinderoefentherapie is een specialisatie binnen de oefentherapie Cesar en oefentherapie Mensendieck. Een kinderoefentherapeut behandelt kinderen met motorische problemen wanneer deze een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren van het kind. Hierbij kan gedacht worden aan: niet goed meekomen tijdens de gymles, het buitenspelen maar ook aan moeite met kleuren en schrijven. De kinderoefentherapeut sluit tijdens de behandeling aan bij de activiteiten waar het kind moeite mee heeft. Spel en plezier in bewegen staan tijdens een kinderoefentherapeutische behandeling op de voorgrond!

Op vrijdag werkt 
Lianne de Jonge namens Kid & Fit bij ons op school. Aanmelden voor Kid & Fit verloopt via school bij de intern begeleider. Het kan zijn dat u als ouder een hulpvraag heeft, maar het kan ook zijn dat de school u benadert, omdat we denken dat het uw zoon of dochter kan helpen.

Wilt u hier meer over lezen? Dat kan via de website van Kid & Fit http://kidenfit.nl/