De school valt onder De Vereniging PCPO Barendrecht en Ridderkerk. De directeur-bestuurder, dhr. A. Dogger, is het bevoegd gezag van de vereniging en verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken binnen PCPO.

Het bestuur en de scholen worden ondersteund door het bestuurskantoor. Binnen het bestuurskantoor werken specialisten op het gebied van HRM, financiën, facilitaire zaken en algemeen administratieve zaken.

Contact

Achterom 70
2991 CV Barendrecht

Tel: 0180 – 620533
E-mail: info@pcpobr.nl
Website: www.pcpobr.nl

Voor uitgebreide informatie: zie website www.pcpobr.nl