Groepen
Communicatie
Kalender

Overige medewerkers

Administratief medewerkster

Letty Lems

Congiërge

René de Lely

Facilitair medewerkster

Ellie Maaskant

ICT – coördinator

De ICT- coördinator is verantwoordelijk voor de ICT op de Fontein. Naast het vormgeven van de ICT structuur is begeleidt hij leerkrachten bij het inzetten van digitale middelen in de onderwijspraktijk.

Bij ons op school is Ieke Jan Sevinga de ICT- coördinator.

Interne coach

De interne coach heeft als taak om de Pabo studenten die bij ons op school hun stage volgen te begeleiden. Ook is  zij verantwoordelijk voor de communicatie tussen de opleiding en de stageschool.

Bij ons op school is juf Leonie Hoogerheide de interne coach.

Onderwijsassistente

De onderwijsassistent ondersteunt de groepsleerkrachten bij hun werkzaamheden. Activiteiten die uitgevoerd worden zijn o.a. het begeleiden van individuele- en/of groepjes leerlingen.