Groepen
Communicatie
Kalender

Intern begeleider

De organisatie van de zorg voor leerlingen met speciale behoeften is in handen van de Intern Begeleider. Zij begeleidt de groepsleerkrachten, heeft contact met de ouders van deze kinderen, hulpverleners en voert het beleid uit dat is vastgesteld in het zorgplan van onze school.

Mevrouw Véronique van Helten is bij ons op school de intern begeleider op woensdag, donderdag & vrijdag.

Op dit moment is juf Véronique met verlof. Juf Leonie dinsdag en juf Ingeborg donderdag en vrijdag nemen haar taken waar.