Groepen
Communicatie
Kalender

OR

De Fontein heeft een zeer actieve ouderraad (OR). Deze uit ouders gekozen raad komt acht keer per jaar bij elkaar. De OR houdt zich bezig met diverse binnen- en buitenschoolse activiteiten zoals: de Startavond, Sinterklaas, de kerstviering, de Paasmaaltijd, Koninginnefeest, schoolreis etc. Ook hulp van ouders die niet in de raad zitten, maar die wel een handje willen komen helpen, wordt zeer op prijs gesteld. Voor ouders is het een mooie kans om nauw betrokken te zijn bij de school en om veel leuke activiteiten van het eigen kind mee te maken. Voor de leerkracht en de OR is het een onmisbare steun. We hechten dus op vele manieren waarde aan ouderparticipatie.

Oudergeleding

  • Iris de Bakker (voorzitter)
  • Kitty Dons (notulist)
  • Corrine Karel (penningmeester)
  • Linda Sonneveld
  • Rachel van Dijk
  • Karin Brandsma
  • Rebecca v/d Velde

 

Personeelsgeleding

  • Robin Koster

 

Girorekeningnummer ouderbijdrage: 1330.51.439 inzake CBS De Fontein ouderraad te Barendrecht